Projekty unijne

ZEROMUR Jasiński, Mitas sp.j. realizuje projekt pn. „Prace badawczo - rozwojowe wraz z komponentem wdrożeniowym w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii kompakt system przez ZEROMUR JASIŃSKI, MITAS SPÓŁKA JAWNA" numer RPZP.01.01.00-32-0001/19 - dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy technologii kompakt system czyli systemu drzwi uchylnych i przesuwnych wewnątrzlokalowych z wymiennymi panelami wykończeniowymi wraz z listwami przypodłogowymi i obwodowymi.

Rezultaty projektu:
Planowane prace badawczo-rozwojowe pozwolą na rozwiązania zidentyfikowanych problemów technologicznych, które obecnie stanowią barierę przed wprowadzeniem tej technologii na rynek. Projekt odpowiada ma potrzeby społeczne, gospodarcze oraz rynkowe poprzez zaoferowanie nowoczesnych wyrobów wykończeniowych w zakresie systemów drzwiowych. Nowe rozwiązanie będzie zintegrowane również z nowymi typami materiałów dostępnymi na rynku. System drzwi znajdzie szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia począwszy od zastosowania w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynkach użyteczności społecznych, budynkach biznesowych itp. Korzyściami mierzalnymi w ramach projektu będą wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost ilości klientów krajowych oraz międzynarodowych. Korzyściami niemierzalnymi jest wzrost zadowolenia klientów, dywersyfikacja oferty, budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 2421206,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1335465,62 PLN

 

ZEROMUR Jasiński, Mitas sp.j. realizuje projekt pn. „Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia w ZEROMUR JASIŃSKI MITAS SPÓŁKA JAWNA innowacji produktowej i procesowej" - numer RPZP.01.01.00-32-009/20- dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów drzwiowych.

Rozwiązanie będzie spełniało wysokie parametry techniczne oraz będzie dostosowane do współczesnych trendów architektury wnętrz. Zastosowane w projekcie rozwiązania będą promowały nowoczesne technologie zintegrowania nowoczesnych elementów elektronicznych w systemach drzwiowych, umożliwią wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do branży, w której nie były one powszechnie stosowane.

Wartość projektu: 2 736 930 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 599 140 PLN

 

Projekty unijne